Cymraeg

Michael Collins

O dan arweinyddiaeth Michael Collins, daeth Fron-goch i’w adnabod fel “Prifysgol y Chwyldro”.

Yn dilyn methiant Gwrthryfel y Pasg, 1916 cafodd Collins a miloedd o wrthryfelwyr eraill eu harestio gan yr awdurdodau Prydeinig. Saethwyd llawer o arweinwyr y gwrthryfel yn cynnwys James Connolly a Patrick Pearse. Roedd Collins yn ffodus i beidio cael ei saethu er iddo fod yng nghanol yr ymladd yn Swyddfa Bost Dulyn, Canolbwynt y gwrthryfel. Carcharwyd Collins yn Fron-goch.

Yn Fron-goch daeth yn un o brif drefnwyr y carcharorion yn erbyn y drefn yn y gwersyll. Roedd y gwersyll yn gyfle ardderchog i’r gweriniaethwyr, a oedd wedi bod yn wasgaredig ar draws Iwerddon, fod ynghyd â chyd-drefnu eu camau nesaf a thrafod tactegau ‘guerilla’.

Michael_Collins_addressing_crowd_in_Cork_cph.3b15295Enillodd Collins barch y carcharorion eraill ac wrth gael ei ryddhau o Fron-goch aeth ymlaen i fod yn un o arweinwyr yr Irish Republican Army (IRA) newydd. Roedd eu hymgyrch arfog canlynol yn llawer mwy llwyddiannus a gorfodwyd llywodraeth Prydain i addo tynnu allan o Iwerddon.

Cafodd Collins y dasg annymunol gan Eamonn de Valera o drafod cytundeb gyda llywodraeth Prydain, yn gwybod yn iawn nad oedd y Prydeinwyr am ildio go iawn i ofynion y gwrthryfelwyr.

Ym 1921, yn dilyn 3 mis o drafodaethau gyda Phrif Weinidog Prydain Lloyd George, ‘roedd rhaid i Collins gytuno i Iwerddon gael dim ond rhywfaint o annibyniaeth yn unig, gan aros yn rhan o Ymerodraeth Prydain ac i 6 sir gogledd Iwerddon aros fel rhan o Brydain.

Wrth arwyddo’r cytundeb dywedodd Collins “I tell you, I have signed my death warrant”.

Pan ddychwelodd i Iwerddon fe’i gyhuddwyd gan lawer – yn cynnwys Eamonn de Valera – o fradychu’r achos ‘roeddynt wedi brwydro a dioddef trosddo. Penderfynodd de Valera a llawer o weriniaethwyr eraill ddal i ymladd dros annibyniaeth lawn gan arwain at ryfel sifil rhwng 1922 a 1923.

Penodwyd Collins yn gadeirydd llywodraeth Iwerddon a oedd o blaid y cytundeb, ac arweiniodd yr ymladd yn erbyn y rhai a oedd yn gwrthod y cytundeb. Ar 22 Awst, 1922 fe laddwyd Collins yn 31 oed pan ymosodwyd ar ei gerbyd arfog yn Beal na mBlath, Sir Corc.

Michael_CollinsMae Collins bellach yn cael ei gyfrif gan lawer yn arwr rhamantus a gafodd diwedd trasig. Mae hyd yn oed ffilm Hollywood am ei fywyd wedi’i gwneud.

Fel pennaeth milwrol a gwleidyddol galluog iawn arweiniodd criw bach o ‘guerrillas’ gan orfodi’r Ymerodraeth Brydeinig i ildio.

Cafodd y tactegau a ddatblygodd a pherffeithiodd ganddo yn ddylanwad mawr ar ryfel guerrilla yr 20fed ganrif.

Dilynwyd ei esiampl gan y comiwnydd Lenin, Mao Zedong yn Tsiena a Yitzak Shamir yn Israel. Roedd Shamir yn edmygu Collins cymaint defnyddiodd y gair-côd ‘Michael’ yn ystod rhyfel Israel dros annibyniaeth.

, , , , , , , , , ,